Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-34/202141013-34/202105/20/2021MIZŠ; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Masarykova cesta 16; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mizs/MSS/GOVUvrstitev novega projekta 3330-21-0020 Izgradnja objekta UL ALUO na Roški v veljavni Načrt razvojnih programov 2021 - 202404
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-21-0020 Izgradnja objekta UL ALUO na Roški v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, 20.05.2021 [MIZŠ]
(3) Sklep vlade - 80. Redna seja, 03.06.2021