Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-62/202141013-62/202107/20/2021MIZŠ; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Masarykova cesta 16; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mizs/MSS/GOVUvrstitev projekta 3330-21-0069 Dozidava in rekonstrukcija Gimnazije Bežigrad v Načrt razvojnih programov 2021-202404
(1) Predlog za uvrstitev projekta 3330-21-0019 Dozidava in rekonstrukcija Gimnazije Bežigrad v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024, 20.07.2021 [MIZŠ]
(3) Sklep vlade - 88. Redna seja, 26.08.2021