Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-75/202141013-75/202108/30/2021MDDSZ; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Štukljeva cesta 44; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mddsz; 76953475; 5022860000Uvrstitev novega projekta 2611-21-0908 – Izgradnja nove bivalne enote VDC SAŠA, enota Velenje v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021 – 202404
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-21-0908 Izgradnja nove bivalne enote VDC SAŠA, enota Velenje v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, 30.08.2021 [MDDSZ]
(3) Sklep vlade - 90. Redna seja, 09.09.2021