Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-98/202141013-98/202110/19/2021MZ; Ministrstvo za zdravje; Štefanova ulica 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mz; 96395265; 5030544000Uvrstitev dveh novih projektov 2711-21-0071 SB Ptuj - Prenova bolnišnične lekarne,
2711-21-0074 SB Murska Sobota - Interni oddelek v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024
04
(1) Predlog za uvrstitev dveh novih projektov 2711-21-0071 SB Ptuj - Prenova bolnišnične lekarne in 2711-21-0074 SB Murska Sobota - Interni oddelek v Načrt razvojnih programov 2021–2024, 19.10.2021 [MZ]
(3) Sklep vlade - 100. Redna seja, 04.11.2021