Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-101/202141013-101/202110/22/2021MDDSZ; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Štukljeva cesta 44; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mddsz/MDDSZ/GOV; 76953475; 5022860000Uvrstitev novega projekta 2611-21-0913 – Gradnja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirana enota Kozje v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021 – 2024 04
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-21-0913 – Gradnja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirana enota Kozje v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021 – 2024, 22.10.2021 [MDDSZ]
(3) Sklep vlade - 100. Redna seja, 04.11.2021