Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-102/202141013-102/202110/25/2021MKGP; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Dunajska cesta 22; 1001; Ljubljana; Slovenija; gp.mkgp; 31162991; 2399253000; 655Uvrstitev novega projekta 2330-21-0028 »Nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021« v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-202404
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 2330-21-0028 »Nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021« v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024, 25.10.2021 [MKGP]
(3) Sklep vlade - 100. Redna seja, 04.11.2021