Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-109/202141013-109/202111/08/2021MIZŠ; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Masarykova cesta 16; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mizs/MSS/GOVUvrstitev novega projekta 3330-21-0128 »Reševanje prostorske problematike Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana« v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-202404
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-21-0128 Reševanje prostorske problematike Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024, 08.11.2021 [MIZŠ]
(3) Sklep vlade - 103. Redna seja, 18.11.2021