Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-110/202141013-110/202111/08/2021SVRK; Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko; Kotnikova ulica 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.svrk/SVLR/GOVUvrstitev novega projekta 1541-21-0003 Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI), financiranega v okviru Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora 2014–2021, v veljavni Načrt razvojnih programov04
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 1541-21-0003 Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI) v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, 08.11.2021 [SVRK]
(3) Sklep vlade - 103. Redna seja, 18.11.2021