Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-111/202141013-111/202111/08/2021MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVUvrstitev štirih projektov s področja javne železniške infrastrukture v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-202404
(1) Predlog za uvrstitev štirih projektov s področja javne železniške infrastrukture v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, 08.11.2021 [MzI]
(4) Sklep vlade - 103. Redna seja, 18.11.2021