Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-117/202141013-117/202111/29/2021MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova ulica 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVUvrstitev novega projekta 2130-21-5559 – Modernizacija proizvodnih zmogljivosti Melamin v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2021–202404
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-21-5559 Modernizacija proizvodnih zmogljivosti Melamin v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, 29.11.2021 [MGRT]
(3) Sklep vlade - 106. Redna seja, 09.12.2021