Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-120/202141013-120/202112/02/2021MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova ulica 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVUvrstitev novega projekta št. 2130-21-3121 – Kompozitna modularna kombi plošča Stilles v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–202404
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-21-3121 Kompozitna modularna kombi plošča Stilles v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, 02.12.2021 [MGRT]
(3) Sklep vlade - 107. Redna seja, 17.12.2021