Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-9/202241013-9/202202/10/2022MIZŠ; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Masarykova cesta 16; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mizs/MSS/GOVUvrstitev dveh novih projektov 3330-22-0002 Rušitev in novogradnja dela objekta OŠ Loka in 3330-22-0003 Novogradnja POŠ Kalobje z vrtcem in telovadnico v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-202504
(1) Predlog za uvrstitev dveh novih projektov 3330-22-0002 Rušitev in novogradnja dela objekta OŠ Loka in 3330-22-0003 Novogradnja POŠ Kalobje z vrtcem in telovadnico v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, 10.02.2022 [MIZŠ]
(2) Novo gradivo št. 1 - Predlog za uvrstitev dveh novih projektov 3330-22-0002 Rušitev in novogradnja dela objekta OŠ Loka in 3330-22-0003 Novogradnja POŠ Kalobje z vrtcem in telovadnico v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, 14.02.2022 [MIZŠ]
(4) Sklep vlade - 115. Redna seja, 24.02.2022