Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-24/202241013-24/202203/02/2022MDDSZ; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Štukljeva cesta 44; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mddsz/MDDSZ/GOV; 76953475; 5022860000Sprememba izhodiščne vrednosti projekta 2611-21-0905 – Pridobitev prostorov za stanovanjsko skupino VDC Šentjur - enota Slovenske Konjice v veljavnem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2022 – 202504
(1) Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta 2611-21-0905 Pridobitev prostorov za stanovanjsko skupino VDC Šentjur - enota Slovenske Konjice v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, 02.03.2022 [MDDSZ]
(3) Sklep vlade - 118. Redna seja, 17.03.2022