Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-26/202241013-26/202203/03/2022MIZŠ; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Masarykova cesta 16; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mizs/MSS/GOVUvrstitev projekta št. 3330-22-0020 Subvencioniranje priprave učbenikov 2022–2023 v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-202504
(1) Predlog za uvrstitev projekta 3330-22-0020 Subvencioniranje priprave učbenikov 2022–2023 v Načrt razvojnih programov 2022–2025, 03.03.2022 [MIZŠ]
(3) Sklep vlade - 118. Redna seja, 17.03.2022