Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-27/202241013-27/202203/04/2022MIZŠ; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Masarykova cesta 16; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mizs/MSS/GOVUvrstitev novega projekta 3330-22-0004 Zavod RS za šolstvo – obnova mansarde in kleti v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-202504
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-22-0004 Zavod RS za šolstvo – obnova mansarde in kleti v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, 04.03.2022 [MIZŠ]
(3) Sklep vlade - 118. Redna seja, 17.03.2022