Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-28/202241013-28/202203/07/2022MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova ulica 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVUvrstitev novega projekta 2130-22-5569 – Gradnja ter avtomatizacija proizv. procesa ETI v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2022–202504
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-22-5569 Gradnja ter avtomatizacija proizv. procesa ETI v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, 07.03.2022 [MGRT]
(3) Sklep vlade - 118. Redna seja, 17.03.2022