Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-55/202241013-55/202204/11/2022MJU; Ministrstvo za javno upravo; Tržaška cesta 21; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mju/MJU/GOVUvrstitev novega projekta »Investicije in inv. vzdrževanje prostorov državnih organov v upravljanju MJU« v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-202504
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 3130-22-0007 Investicije in inv. vzdrževanje prostorov državnih organov v upravljanju MJU v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, 11.04.2022 [MJU]
(2) Sklep vlade - 122. Redna seja, 28.04.2022