Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-58/202241013-58/202204/14/2022MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVUvrstitev projekta 2430-22-0001 Timepac - ocenjevanje energetske učinkovitosti v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-202504
(1) Predlog za uvrstitev projekta 2430-22-0001 Timepac - ocenjevanje energetske učinkovitosti v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, 14.04.2022 [MzI]
(4) Sklep vlade - 122. Redna seja, 28.04.2022