Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-59/202241013-59/202204/14/2022MDDSZ; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Štukljeva cesta 44; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mddsz/MDDSZ/GOV; 76953475; 5022860000Sprememba izhodiščne vrednosti projekta 2611-21-0913 – Gradnja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirana enota Kozje v veljavnem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2022 – 202504
(1) Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti projekta 2611-21-0913 – Gradnja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirana enota Kozje v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022 – 2025, 14.04.2022 [MDDSZ]
(3) Sklep vlade - 122. Redna seja, 28.04.2022