Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-61/202241013-61/202204/15/2022MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVSprememba veljavnega Načrta razvojnih programov 2022–2025 pri Direkciji RS za infrastrukturo: 25 novih projektov in sprememba 25 obstoječih projektov za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti državnega cestnega omrežja ter s področja javne železniške infrastrukture04
(1) Predlog za uvrstitev 25 novih projektov in predlog za spremembo 25 projektov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, 15.04.2022 [MzI]
(3) Sklep vlade - 122. Redna seja, 28.04.2022