Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-62/202241013-62/202204/20/2022MDDSZ; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Štukljeva cesta 44; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mddsz/MDDSZ/GOV; 76953475; 5022860000Uvrstitev novega projekta 2611-22-0907 - Obnova oddelka za demenco in pritličja DSO Tezno v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 - 202504
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-22-0907 Obnova oddelka za demenco in pritličja DSO Tezno v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, 20.04.2022 [MDDSZ]
(3) Sklep vlade - 372. Dopisna seja, 04.05.2022