Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-66/202241013-66/202204/20/2022MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova ulica 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVUvrstitev novega projekta 2130-22-5570 – Nov proizvodni obrat Bosch v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–202504
(2) Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-22-5570 Nov proizvodni obrat Bosch v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, 20.04.2022 [MGRT]
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-22-5570 – Nov proizvodni obrat Bosch v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025, 20.04.2022 [MGRT]
(4) Sklep vlade - 372. Dopisna seja, 05.05.2022