Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-67/202241013-67/202204/20/2022MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova ulica 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVUvstitev novih projektov 2130-22-2101 - 3D načrtovanje poti za izredne prevoze in 2130-22-2102 - Sistem za upravljanje z energijo na domu v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–202504
(1) Predlog za uvstitev novih projektov 2130-22-2101 3D načrtovanje poti za izredne prevoze in 2130-22-2102 Sistem za upravljanje z energijo na domu v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, 20.04.2022 [MGRT]
(3) Sklep vlade - 372. Dopisna seja, 05.05.2022