Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-73/202241013-73/202204/26/2022MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVUvrstitev projekta »2430-22-0004 Nakup novih in obnovljenih ekoloških pnevmatik« v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–202504
(1) Predlog za uvrstitev projekta 2430-22-0004 Nakup novih in obnovljenih ekoloških pnevmatik v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, 26.04.2022 [MzI]
(3) Sklep vlade - 372. Dopisna seja, 05.05.2022