Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-106/202241013-106/202205/27/2022MDDSZ; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Štukljeva cesta 44; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mddsz/MDDSZ/GOV; 76953475; 5022860000Uvrstitev projekta 2611-22-0930 - Gradnja Centra starejših KO-RA, Ravne na Koroškem v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 – 202504
(1) Predlog za uvrstitev projekta 2611-22-0930 Gradnja Centra starejših KO-RA, Ravne na Koroškem v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, 27.05.2022 [MDDSZ]
(2) Sklep vlade - 383. Dopisna seja, 30.05.2022