Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-107/202241013-107/202205/27/2022MIZŠ; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Masarykova cesta 16; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mizs/MSS/GOVUvrstitev novega projekta 3330-22-0012 Novogradnja Gimnazije Šentvid v veljavni Načrt razvojnih programov04
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-22-0012 Novogradnja Gimnazije Šentvid v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, 27.05.2022 [MIZŠ]
(2) Sklep vlade - 383. Dopisna seja, 30.05.2022