Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 47607-40/202047607-40/202011/10/2020MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVSkupščina DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Letno poročilo družbe DRI d. o. o. za leto 2019 in konsolidirano poročilo skupine DRI za leto 2019 ter Akt o spremembah Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o.02
(1) Skupščina DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Letno poročilo družbe DRI d. o. o. za leto 2019 in konsolidirano poročilo skupine DRI za leto 2019 ter Akt o spremembi Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., 10.11.2020 [MzI]