Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 47607-15/202247607-15/202205/27/2022MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVSkupščina DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Letno poročilo družbe DRI d.o.o. za leto 2021 in konsolidirano poročilo skupine DRI za leto 202102
(1) Skupščina DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Letno poročilo družbe DRI d. o. o. za leto 2021 in konsolidirano poročilo skupine DRI za leto 2021, 27.05.2022 [MzI]
(2) Dodatne priloge k Skupščini DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Letno poročilo družbe DRI d.o.o. za leto 2021, 30.05.2022 [MzI]
(3) Sklep vlade - 383. Dopisna seja, 30.05.2022