Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 54916-6/202054916-6/202005/21/2020MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVSporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu Svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu Odboru in Odboru regij - Nova industrijska strategija za Evropo03
(1) Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu Svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu Odboru in Odboru regij - Nova industrijska strategija za Evropo, 21.05.2020 [MGRT]