Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 54916-15/202254916-15/202204/14/2022MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova ulica 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVSporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Eropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Politika varstva konkurence, primerna za spopadanje z novimi izzivi03
(1) Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Eropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Politika varstva konkurence, primerna za spopadanje z novimi izzivi, 14.04.2022 [MGRT]