Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 54952-7/202054952-7/202007/07/2020MOP; Ministrstvo za okolje in prostor; Dunajska cesta 48; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mop/MOP/GOV; 55058515; 2482789000Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 Vračanje narave v naša življenja03
(1) Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 Vračanje narave v naša življenja, 07.07.2020 [MOP]
(2) Novo gradivo št. 1 - Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 Vračanje narave v naša življenja, 07.07.2020 [MOP]
(3) Novo gradivo št. 2 - Predlog stališča do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 Vračanje narave v naša življenja, 09.07.2020 [MOP]