Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 54952-16/202054952-16/202012/04/2020MOP; Ministrstvo za okolje in prostor; Dunajska cesta 48; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mop/MOP/GOV; 55058515; 2482789000Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Izboljšanje dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah v EU in njenih državah članicah03
(1) Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Izboljšanje dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah v EU in njenih državah članicah, 04.12.2020 [MOP]