Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-78/202241013-78/202205/11/2022MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova ulica 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVUvrstitev novega projekta – 2130-22-3004 ''Turistična brv v Mestni občini Celje'' v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 - 202504
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-22-3004 Turistična brv v Mestni občini Celje v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025, 11.05.2022 [MGRT]
(2) Sklep vlade - 376. Dopisna seja, 11.05.2022