Naslov:

Besedilo sprejetega sklepa
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/06/2022

Šifra dokumenta:

00704-294/2022/6

EVA:

2022-3330-0020

Vsebina:

12s0020.doc - 12s0020.doc 12s0020_P.pdf