Zadeva


Naslov:

Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2021
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum objave na spletu:

10/28/2022

Šifra dokumenta:

11000-28/2022


Vsebina: