Zadeva


Naslov:

Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje za študijsko leto 2022/2023
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum objave na spletu:

07/18/2022

Šifra dokumenta:

60301-7/2022


Vsebina: