Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o ustanovitvi in nalogah Nacionalne koordinacijske skupine za pripravo nacionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum objave na spletu:

10/24/2022

Šifra dokumenta:

00704-370/2022

EVA:

2022-2611-0055

Vsebina: