Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Nacionalni inštitut za biologijo
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum objave na spletu:

08/16/2022

Šifra dokumenta:

00704-294/2022

EVA:

2022-3330-0020

Vsebina: