Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/11/2022

Klasifikacijska številka:

00704-370/2022/5

Seja:

23. Redna seja1.2Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah Nacionalne koordinacijske skupine za pripravo nacionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva

EVA:

2022-2611-0055


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf