Zadeva


Naslov:

Zagotovitev sredstev, vezanih na interventne ukrepe na prometni (cestni in železniški) infrastrukturi - odprava posledic poplav in plazov, ki so posledica ujme 4. avgusta 2023
Predlagatelj:

MzI

Datum objave na spletu:

09/15/2023

Šifra dokumenta:

37100-11/2023


Vsebina: