Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

08/26/2022

Klasifikacijska številka:

00704-294/2022/3

Seja:

12. Redna seja1.12Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Nacionalni inštitut za biologijo

EVA:

2022-3330-0020


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf