Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/29/2022

Klasifikacijska številka:

60301-7/2022/3

Seja:

10. Redna seja1.7Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje za študijsko leto 2022/2023SklepVlade.docx - SklepVlade.docx

 SklepVlade_P.pdf