Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/11/2022

Klasifikacijska številka:

11000-28/2022/4

Seja:

23. Redna seja1.11Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2021SklepVlade.docx - SklepVlade.docx

 SklepVlade_P.pdf