Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2022-2550-00942022-2550-009411/18/2022MOP; Ministrstvo za okolje in prostor; Dunajska cesta 48; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mop@gov.si; 55058515; 2482789000Cenik storitev obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije02
(1) Predlog cenika storitev obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije, 18.11.2022 [MOP]
(4) Sklep vlade - 26. Redna seja, 01.12.2022
(7) Besedilo sprejetega cenika, 01.12.2022 [IPP - SVZ]