Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 30300-1/202230300-1/202207/19/2022MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova ulica 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVKljučni elementi finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014–2020, različica 1.3, maj 2022, za operacijo Finančni instrumenti v programskem obdobju 2014–202002
(1) Predlog soglasja h Ključnim elementom finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014–2020, različica 1.3, maj 2022, za operacijo Finančni instrumenti v programskem obdobju 2014–2020, 19.07.2022 [MGRT]