Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-56/202241012-56/202208/02/2022MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditvi pravic porabe (KPV, MP, MGRT, MKGP, MDDSZ, MZ, MJU, MIZŠ)04
(1) Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (KPV, MP, MGRT, MKGP, MDDSZ, MZ, MZZ, MIZŠ), 02.08.2022 [MF]
(2) Sklep vlade - 20. Dopisna seja, 11.08.2022