Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-58/202241012-58/202208/10/2022MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe v proračunu države za leto 2022 (MIZŠ, MGRT, MDDSZ)04
(2) Sklep vlade - 20. Dopisna seja, 11.08.2022