Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 49900-2/202349900-2/202305/10/2023MJU; Ministrstvo za javno upravo; Tržaška cesta 21; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mju/MJU/GOVPoročilo o izvajanju sklepa Vlade Republike Slovenije številka 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 "Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah" v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa številka 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015 in sklepom Vlade Republike Slovenije številka 49900-3/2020/11 z dne 21. 4. 2021, v času od 1. 7. 2022 do 31. 12. 202202
(1) Poročilo o izvajanju sklepa Vlade Republike Slovenije št. 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 "Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah" v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa št. 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015 in sklepom Vlade Republike Slovenije št. 49900-3/2020/11 z dne 21. 4. 2021, v času od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022, 10.05.2023 [MJU]
(3) Sklep vlade - 51. Redna seja, 25.05.2023