Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 51002-80/202251002-80/202208/10/2022MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVSporazum med Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije in Irskim uradom za civilno letalstvo o izvajanju 83. bis člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu za prenos odgovornosti za nadzor: (delovanje, vzdrževanje in stalna plovnost) zrakoplovov, ki se uporabljajo po najemnih pogodbah brez posadke03
(1) Informacija o nameravanem podpisu Sporazuma med Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije in Irskim uradom za civilno letalstvo o izvajanju 83. bis člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu za prenos odgovornosti za nadzor: (delovanje, vzdrževanje in stalna plovnost) zrakoplovov, ki se uporabljajo po najemnih pogodbah brez posadke, 10.08.2022 [MzI]