Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 51002-82/202251002-82/202208/22/2022MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVSporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom03
(1) Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom, 22.08.2022 [MzI]
(8) Predlog za spremembo podpisnikaSporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom, 05.07.2023 [MOPE]
(9) Novo gradivo št. 1 - Predlog za spremembo podpisnika Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom, 06.07.2023 [MOPE]